גג מסחרי/ציבורי

סוג לקוח: כל אזרח שבבעלותו גג בגודל של 200-3000 מ''ר.
תנאי להתקנה: חיבור חשמל זמני\קבוע בגודל 3X40A ומעלה, היתר בניה \ טופס 4.
תנאי לחיבור: חיבור חשמל קבוע בגודל המתאים למתקן, היתר בניה + טופס 4.
ייצור מירבי: עד 630KWH (AC)
הספק מירבי: עד 950KWH (DC)
מיקום: גג בלבד.
טווח הסכם עם חברת חשמל: 25 שנים ללא הצמדה למדד.
תשואה שנתית ממוצעת: % 19-24 ברוטו.
תעריף: 0.48 אג' מ-0-15 | 15-100 0.41 אג' | 100-300 0.24.5 אג' | 300-630 תעריף התחרותי האחרון שפורסם בתוספת.

שטח של 5 מטר גג פנוי יכול להניב לכם כ 700-800 ש"ח בשנה!

פנו ל Sun Electra וקבלו הערכה לכמה הגג שלכם יכול להרוויח בשבילכם

שטח של 5 מטר גג פנוי יכול להניב לכם כ 700-800 ש"ח בשנה!

פנו ל Sun Electra וקבלו הערכה לכמה הגג שלכם יכול להרוויח בשבילכם